Noord-Oost Friesland

Oproep nieuwe bestuursleden

Op 26 februari 2-24 heeft het bestuur, (penningmeester, secretaris, algemeen leden (2) en actief vrijwilligster) vergadert over het urgente probleem waar zij voor staat, namelijk het komend vertrek van:

  • mw. M. D. van den Berg, secretaris per 1-6-24
  • mw. H. Sjamaar, algemeen lid, aandachtsgebieden PR en social media, organisatie lezingen en tuinliefhebbersclubje per uiterlijk 1-1-2025

Beiden zijn ook coördinator Open Tuinen.

Dit betekent dat er op korte termijn twee vacatures ontstaan in het afdelingsbestuur. Dit naast de al jaren openstaande vacature van voorzitter. Al eerder, in Nieuwsbrieven en op de Jaarvergadering onlangs, heeft het bestuur dit nijpende tekort bij u aangekaart en u opgeroepen om een bestuursfunctie te aanvaarden. Helaas heeft niemand tot op heden hier gehoor aan gegeven. Hierdoor zit niet alleen het bestuur m.i.v. 1 juni a.s. met een groot probleem , dit heeft ook voor u als lid gevolgen want de activiteiten van de afdeling zullen (deels) tot stilstand komen. Het secretariaat (en het bijhouden van de verzendlijsten) valt direct stil en vanaf 2025 worden er geen lezingen meer georganiseerd, worden website en social media niet bijgehouden en is er geen coördinatie van de Open Tuinen.

Al pratende hierover zijn wij tot de conclusie gekomen dat, wanneer er zich geen kandidaten melden, het bestuur helaas consequentie moet trekken dat het OPHEFFEN van de afdeling Noordoost Friesland Groei & Bloei onafwendbaar is.
Gevolg daarvan is dat alle activiteiten in Noordoost Friesland komen te vervallen. Voor de duidelijkheid: niet alleen zullen er geen plaatselijke lezingen meer zijn, ook de workshops Nieuwsbrieven, de excursies en het stekjesruilen zullen verdwijnen. Ook is er geen centrale coördinatie meer voor de Open Tuinen.

Bij opheffing van de afdeling blijft u wel lid van Groei&Bloei. U kunt u melden als lid bij een in de buurt gelegen afdeling/rayon (Bijvoorbeeld Drachten of Leeuwarden) en u kunt deelnemen aan de activiteiten van die afdeling.

Met de lente voor de deur vragen wij u te voorkomen dat het voor onze afdeling winter wordt!

 

Om opheffing te voorkomen doen wij een DRINGENDE oproep aan u om zich te beraden hierover en u kandidaat te stellen voor de functie van:
- Secretaris
- Voorzitter
- Algemeen lid
Openstaande aandachtsgebieden: PR, Social media, Website beheer, Lezingen organiseren, Open Tuinen coördinator. Enkele taken zijn combineerbaar. Dit alles in goed overleg.

Indien u tijdig, dit wil zeggen, uiterlijk 1 mei 2024, aan wilt treden dan is er voldoende tijd om de secretariaat zaken over te dragen en u in te werken. Voor de overige werkzaamheden is er een langere inwerkperiode mogelijk.

Mocht u vragen hebben rondom de functies dan kunt u hiervoor een bericht sturen aan: info(at)no.friesland.nl. Vermeld daarbij uw telefoonnummer en we nemen contact met u op.
Wij vragen u om uiterlijk 20 maart 2024 uw belangstelling kenbaar te maken aan de secretaris via het e-mailaccount: info(at)no.friesland.nl.