Noord-Oost Friesland

Bestuur en commissies

  • Heb je specifieke vragen of opmerkingen voor de bestuursleden of commissies, neem gerust contact op via info(at)nofriesland.groei.nl.
  • Verschillende bestuursfuncties en -taken zijn vacant (waaronder die van coördinator Open Tuinen). Heeft u belangstelling? Neem contact op via e-mail en wij gaan graag met u in gesprek.

Voorzitter
Vacant 

Secretaris
Vacant 

Penningmeester en workshops
Romkje de Hoop | dehoop(at)romkje.frl 
 

Algemeen lid, organisatie lezingen, PR en communicatie, website en social media, tuinliefhebbersclubje, coördinatie Open Tuinen
Vacant

Algemeen lid, plantjeruil en excursies
Yda van der Wal | contactgegevens worden vermeld bij de excursies.

Redactie Nieuwsbrief en excursies
Tineke Adema | tinekeadema(at)hotmail.com

Ledenadministratie
Romke Sibma | r.sibma2(at)knid.nl

Vergaderschema afdelingsbestuur:
20 maart  2023 
08 mei 2023
19 juni 2023
11 september 2023 (inclusief commissieleden)
30 oktober 2023
15 januari  2024 (voorbereiding jaarvergadering)
26 februari  2024 (inclusief commissieleden)
5 maart 2024

Deadlines aanleveren kopij Nieuwsbrief:
15  maart  2023
15  mei 2023
04  september 2023
29  januari  2024