Noord-Oost Friesland

Bestuur en commissies

  • Heb je specifieke vragen of opmerkingen voor de bestuursleden of commissies, neem gerust contact op.
  • Voor algemene informatie over de website kun je contact opnemen met de webmaster.
  • We zoeken een coördinator Bloemschikken. Heeft u belangstelling? Neem contact op met onze secretaris, Marion de Wal.

 

Voorzitter

Vacant 

 

Secretaris, open tuinen, plantenruilmarkt

Marion de Wal info(at)nofriesland.groei.nl 

 

Penningmeester en workshops

Romkje de Hoop dehoop(at)romkje.frl 

Bankrek.nr. NL 67 RABO 0320 205 452 t.n.v. KMTP Noordoost Friesland, Damwâld

 

Algemeen lid, webmaster en tuinliefhebbersclubje

Helma Sjamaar hsjamaardupuis(at)hotmail.com 
 

Algemeen lid en excursies

Yda van der Wal voor excursies opgeven zie de laatste nieuwsbrief.

 

Redactie Nieuwsbrief en excursies

Tineke Adema tinekeadema(at)hotmail.com voor excursies opgeven zie de laatste nieuwsbrief.

 

Ledenadministratie

Romke Sibma r.sibma2(at)knid.nl