Noord-Oost Friesland

Bestuur en commissies

  • Heb je specifieke vragen of opmerkingen voor de bestuursleden of commissies, neem gerust contact op.
  • Voor algemene informatie over de website kun je contact opnemen met de webmaster.
  • De functie van voorzitter en die van coördinator Open Tuinen en Bloemschikken zijn vacant. Heeft u belangstelling? Neem contact op met onze secretaris, Monique van den Berg.

Voorzitter
Vacant 

Secretaris, coördinatie Open Tuinen a.i.
Monique van den Berg | info(at)nofriesland.groei.nl 

Penningmeester en workshops
Romkje de Hoop | dehoop(at)romkje.frl 
Bankrek.nr. NL 67 RABO 0320 205 452 t.n.v. KMTP Noordoost Friesland, Damwâld

Algemeen lid, lezingen, social media en tuinliefhebbersclubje, coördinatie Open Tuinen a.i.
Helma Sjamaar | hsjamaardupuis(at)hotmail.com | 06-51288201

Algemeen lid, plantjeruil en excursies
Yda van der Wal | contactgegevens worden vermeld bij de excursies.

Redactie Nieuwsbrief en excursies
Tineke Adema | tinekeadema(at)hotmail.com

Ledenadministratie
Romke Sibma | r.sibma2(at)knid.nl

Vergaderschema afdelingsbestuur:
20 maart  2023 
08 mei 2023
19 juni 2023
11 september 2023 (inclusief commissieleden)
30 oktober 2023
15 januari  2024 (voorbereiding jaarvergadering)
26 februari  2024 (inclusief commissieleden)

Deadlines aanleveren kopij Nieuwsbrief:
15  maart  2023
15  mei 2023
04  september 2023
29  januari  2024