Noord-Oost Friesland

Maandag 12 februari 2024 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De stukken hiervoor zijn op 25 januari 2024 per e-mail aan de leden toegestuurd.
Het bestuur presenteert het jaarverslag en de jaarrekening over 2023. Er wordt een mondelinge toelichting gegeven en er is ruimte om vragen te stellen. Ook de kascommissie doet verslag.