Noord-Oost Friesland

Maandag 6 februari 2023 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De stukken hiervoor zijn tevoren aan de leden toegestuurd.
Het bestuur presenteerde het jaarverslag en de jaarrekening over 2022. Er iseen mondelinge toelichting gegeven en er was ruimte om vragen te stellen. Ook de kascommissie deed verslag.