Noord-Oost Friesland

Maandag 6 februari 2023 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De stukken hiervoor worden tevoren aan de leden toegestuurd.
Het bestuur presenteert het jaarverslag en de jaarrekening over 2022. Er wordt een mondelinge toelichting gegeven en er kunnen vragen worden gesteld. Ook de kascommissie doet verslag.