Noord-Oost Friesland

Fryslân iepenet syn tunen

De data van de open tuinen door heel Friesland zijn:

∗ 22 en 23 mei

∗ 19 en 20 juni (landelijke Open Tuinen Weekend)

∗ 3 en 4 juli ∗ 24 en 25 juli

∗ 28 en 29 augustus 

Er komt een brochure en weblink met de exacte openingsdatums van de tuinen. Ook wordt de tuin daar kort omschreven.

Van Groei en Bloei NO Friesland hebben Klaas van de Heide en Douwtsje van de Slijk-Lawerman meerdere dagen hun tuin open. Magda Rietdijk, Helma Sjamaar en Douwe de Beer hebben hun tuin open op 19 juni (zie ook Open Tuinen NO Friesland).

Rotsplanten gezocht en vrijwilligers voor Vijversburg!

De fraaie Cactuskas in de Oranjerie van park Vijversburg is op zondag 10 mei, tussen 10.00 en 17.00 uur weer geopend voor het publiek.

De cactusverzameling wordt verzorgd door vrijwilligers van Succulenta Fryslân. Deze vereniging is opgericht op 16 juni 1919. Een van de voormannen is wijlen dhr. Duursma, een bekende naam rondom Vijversburg. De vereniging streeft ernaar om ‘succulente planten’ te kweken en te behouden, in een voor hen onbekende omgeving. De grote trots van de vrijwilligers is om deze planten vanuit zaad in bloei te krijgen, zodat een ieder kan genieten van de vaak zeer fraaie bloemenpracht. De vrijwilligers verzorgen wekelijks in de Oranjerie de planten op woensdagochtend vanaf half april tot de vorstperiode.

De kas is op zondagen geopend voor het publiek van 31 mei t/m 13 september. Ook op speciale dagen, zoals Europese kijkdagen en andere festiviteiten, is de deur van de kas open. Naast de Oranjerie treft u een rotstuin aan. Deze tuin is destijds aangelegd door enthousiaste liefhebbers. Momenteel zijn er niet voldoende deskundige mensen die de rotstuin goed kunnen onderhouden. De vereniging is daarom naarstig op zoek naar mensen die op woensdagochtenden deze tuin een mooi aanzicht willen geven. U kunt zich melden bij de voorzitter, e-mail visserwieger@gmail.com.