Noord-Oost Friesland

Bestuur en commissies

  • Heb je specifieke vragen of opmerkingen voor de bestuursleden of commissies, neem gerust contact op.
  • Voor algemene informatie over de website kun je contact opnemen met de webmaster 

 

Voorzitter

Vacant 

 

Secretaris, open tuinen, plantenruilmarkt, PR

Marion de Wal info(at)nofriesland.groei.nl 

 

Penningmeester en workshops

Romkje de Hoop dehoop(at)romkje.frl 

Bankrek.nr. NL 67 RABO 0320 205 452 t.n.v. KMTP Noordoost Friesland, Damwâld

 

Algemeen lid, bloemschikken, lezingen en tuinliefhebbersclubje

Janny Roodbergen j.roodbergen(at)ziggo.nl

 

Algemeen lid en excursies

Yda van der Wal voor excursies opgeven zie de link in de laatste nieuwsbrief. Lukt het echt niet, dan kunt u Yda bellen op 06-144 49 429

 

Nieuwsbrief en excursies

Tineke Adema tinekeadema(at)hotmail.com

 

Ledenadministratie

Romke Sibma r.sibma2(at)knid.nl

 

Webmaster

Hans Vellinga a.h.vellenga(at)gmail.com

 

Open tuinen, website en PR

Helma Sjamaar