Noord-Oost Friesland

Nieuwsbrief februari 2023

Klik hier voor de nieuwsbrief van februari 2023 

Erratum: het adres voor de plantjesruilmarkt staat helaas onjuist in de nieuwsbrief. Het goede adres: Durk en Eelkje Postma, Foarwei 38, Driezum.