Noord-Oost Friesland

Oproep: Fryslân iepenet syn tunen 2023

In 2022 waren de tuinhekken van 50 prachtige tuinen van Groei & Bloei-leden in heel Friesland (weer) gratis open voor het publiek. Niet één, maar liefst vijf weekenden waren er tuinen te bezichtigen: Noordoost Friesland e.o. pakte dit jaar groots uit met wel 12 bijzondere tuinen!

Door de positieve reacties van de tuineigenaren en bezoekers is besloten dit evenement ook in 2023 te organiseren. De data van de opentuinen-weekenden in 2023 zijn:

27 en 28 mei
17 en 18 juni (Landelijk Open Tuinen Weekend)
1 en 2 juli
22 en 23 juli
26 en 28 augustus

Hierbij roepen we leden op zich aan te melden voor deelname in 2023.

Praktische informatie

  • De tuineigenaar dient lid te zijn van de vereniging Groei & Bloei
  • Deelnemende tuineigenaren geven zelf aan in welke weekenden hun tuin te bezoeken is.
  • Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur. Uit het oogpunt van uniformiteit verdient het de voorkeur deze tijdstippen aan te houden.
  • Entree is gratis, maar voor een consumptie kan wel een vergoeding gevraagd worden

Aanmelden
(Weer) meedoen? Meld je vóór 1 januari 2023 via e-mail aan bij de Werkgroep Open Tuinen, maaikebijker(at)kpnmail.nl.
Graag een cc aan het secretariaat van de afdeling (info(at)nofriesland.groei.nl). De deadline van 1 januari is nodig om tijdig aan de nieuwe brochure te kunnen werken.

Voorzie je aanmelding van de volgende informatie:

  • Naam van de eigenaar
  • Volledig adres met postcode, telefoonnummer en e-mailadres
  • Eventueel: naam van de tuin
  • Korte omschrijving van de tuin, maximaal 65 posities (incl. spaties)
  • Welke weekenden de tuin geopend zal zijn (alleen een zaterdag of zondag mag ook).

Bij eerdere deelname is alleen opgave van data voldoende tenzij er wijzigingen zijn.